Tillbaka till söka beslut

Fråga om en kommunal nämnds åtgärd att tilldela en befattningshavare en erinran har inneburit en kränkning av dennes yttrandefrihet

Kommunal förvaltning Regeringsformen - RF Tryck- och yttrandefrihet
Tillbaka till söka beslut