Tillbaka till söka beslut

Fråga om en överförmyndare varit jävig vid handläggningen av ett förvaltarskapsärende

Överförmyndarväsendet Föräldrabalken - FB God man/förvaltare Jäv Objektivitet, opartiskhet, saklighet
Tillbaka till söka beslut