Tillbaka till söka beslut

Fråga om en socialnämnd var skyldig att ompröva ett beslut om avslag på en ansökan om försörjningsstöd

Socialtjänst och LSS Förvaltningslagen (1986:223) paragraf 27 Bistånd Omprövning
Tillbaka till söka beslut