Tillbaka till söka beslut

Fråga om en socialnämnds skyldighet att göra en polisanmälan om misstänkt sexuellt övergrepp mot barn

Socialtjänst och LSS Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) - OSL kapitel 10 paragraf 21
Tillbaka till söka beslut