Tillbaka till söka beslut

Fråga om handläggningstid, rätt till försvarare och genomförande av förhör i en förundersökning där målsäganden och de misstänkta var under 18 år

Polisväsendet Åklagarväsendet Förundersökningskungörelsen (1947:948) Rättegångsbalken - RB Förhör Förundersökning Långsam handläggning Ombud/biträde/försvarare Tvångsmedel/tvångsåtgärder
Tillbaka till söka beslut