Tillbaka till söka beslut

Fråga om socialnämndens åtgärder beträffande en 16-årig flicka som misstänktes för att bl.a. missbruka rökheroin hade varit otillräckliga

Socialtjänst och LSS Socialtjänstlagen (2001:453) - SoL kapitel 11 paragraf 1 Barn/ungdom Utredning/utredningsskyldighet/utredningsansvar
Tillbaka till söka beslut