Tillbaka till söka beslut

Fråga om socialnämndens skyldighet att kommunicera ett yttrande enligt lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL)

Socialtjänst och LSS Socialtjänstlagen (2001:453) - SoL kapitel 11 paragraf 8 Barn/ungdom Kommunicering
Tillbaka till söka beslut