Tillbaka till söka beslut

Fråga om socialtjänsten och personal vid en skola borde ha biträtt en vårdnadshavare när denne avsåg att hämta sin dotter efter att domstol förordnat att han ensam skulle ha vårdnaden om flickan

Socialtjänst och LSS Föräldrabalken - FB Verkställighet Vårdnad
Tillbaka till söka beslut