Tillbaka till söka beslut

Fråga om sökandens rätt att i ett biståndsärende få lämna uppgifter muntligt

Socialtjänst och LSS Förvaltningslagen (1986:223) Bistånd Muntlig handläggning/ förhandling
Tillbaka till söka beslut