Tillbaka till söka beslut

Fråga rörande myndigheters skyldighet att vara tillgängliga via elektronisk post (e-post)

Kommunal förvaltning Förvaltningslagen (1986:223) Serviceskyldighet
Tillbaka till söka beslut