Tillbaka till söka beslut

Frågor angående registrering av allmänna handlingar hos en landstingsstyrelse. Uttalanden rörande registrering av handlingar vid politiska kanslier inom landstingsförvaltningen och beträffande information om att en myndighet använder sig av flera diarier

Kommunal förvaltning Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) - OSL Tryckfrihetsförordningen - TF Allmänna handlingar Diarieföring
Tillbaka till söka beslut