Tillbaka till söka beslut

Handläggningen av en begäran om att få en kopia av patientjournal som tidvis varit försvunnen och slutligen förkommit, m.m.

Hälso- och sjukvård Sekretesslagen (1980:100). Tryckfrihetsförordningen - TF Allmänna handlingar
Tillbaka till söka beslut