Tillbaka till söka beslut

Handläggningen av ett ärende rörande försörjningsstöd; fråga om viss information till en biståndstagare har utgjort ett överklagbart förvaltningsbeslut

Socialtjänst och LSS Socialtjänstlagen (2001:453) - SoL kapitel 16 paragraf 3 Bistånd Överklagande
Tillbaka till söka beslut