Tillbaka till söka beslut

Handläggningen av ett ärende rörande utökad tid inom barnomsorgen, bl.a. fråga om sökanden begärt beslut i saken eller endast information. Kritik mot barn- och ungdomsnämnd för bl.a. dröjsmål med att fatta beslut i ärendet

Utbildning ,forskning, studiestöd Förvaltningslagen (1986:223) Kommunallagen (1991:900) Skollagen (1985:1100). Barn/ungdom Beslut
Tillbaka till söka beslut