Tillbaka till söka beslut

I ärenden om påstådda brott av polismän har åklagare föranstaltat om förhör med bl.a. utpekad gärningsman innan beslut i frågan om inledande av förundersökning fattats

Polisväsendet Åklagarväsendet Rättegångsbalken - RB Förhör Förundersökning
Tillbaka till söka beslut