Tillbaka till söka beslut

Ifrågasatt inskränkning av yttrandefriheten för chef i Försvarsmakten

Försvarsmakten Regeringsformen - RF Tryckfrihetsförordningen - TF Yttrandefrihetsgrundlagen - YGL Tryck- och yttrandefrihet
Tillbaka till söka beslut