Tillbaka till söka beslut

Initiativ mot Överförmyndarnämnden i Bergs kommun med anledning av ett yttrande till tingsrätten i ett ärende om anordnande av godmanskap

Allmänna domstolar Överförmyndarväsendet Föräldrabalken - FB God man/förvaltare Utredning/utredningsskyldighet/utredningsansvar

Överförmyndaren har ingen laglig skyldighet att lämna förslag på god man och förvaltare till tingsrätten. Däremot är det lämpligt att överförmyndaren hjälper tingsrätten med detta.

Tillbaka till söka beslut