Tillbaka till söka beslut

Initiativ mot Överförmyndarnämnden i Bergs kommun med anledning av ett yttrande till tingsrätten i ett ärende om anordnande av godmanskap

Överförmyndaren har ingen laglig skyldighet att lämna förslag på god man och förvaltare till tingsrätten. Däremot är det lämpligt att överförmyndaren hjälper tingsrätten med detta.

Tillbaka till söka beslut