Tillbaka till söka beslut

Initiativärende angående bristfällig information till målsägande om gärningsmannens permission

Kriminalvård Kriminalvård i anstalt, lagen (1974:203) om. Anstalt Information Permission
Tillbaka till söka beslut