Tillbaka till söka beslut

Initiativärende mot åklagare vid Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Västerås, och Polismyndigheten i Västmanlands län med anledning av långsam handläggning av vissa förundersökningar

Polisväsendet Åklagarväsendet Förundersökningskungörelsen (1947:948) Rättegångsbalken - RB Förundersökning Långsam handläggning
Tillbaka till söka beslut