Tillbaka till söka beslut

Initiativärende mot Brottsoffermyndigheten angående användande av fullmakt för utbetalning av brottsskadeersättning till någon annan än sökanden

Övrig statsförvaltning Fullmakt
Tillbaka till söka beslut