Tillbaka till söka beslut

Initiativärende mot Länsrätten i Stockholms län angående långsam handläggning av ett mål rörande insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS

Tillbaka till söka beslut