Tillbaka till söka beslut

Initiativärende mot Polismyndigheten i Gävleborgs län, närpolisområde Gävle, med anledning av omhändertaganden

Polisväsendet Polislagen (1984:387) Dokumentation Omhändertagande
Tillbaka till söka beslut