Tillbaka till söka beslut

Initiativärende om omständigheterna kring en intagens permission

Kriminalvård Kriminalvård i anstalt, lagen (1974:203) om. Anstalt Permission
Tillbaka till söka beslut