Tillbaka till söka beslut

Initiativärende om placeringen av en minderårig i anstalten Norrtälje

Kriminalvård Kriminalvård i anstalt, lagen (1974:203) om. Anstalt
Tillbaka till söka beslut