Tillbaka till söka beslut

Initiativärende rörande de rättsliga förutsättningarna för “frivillig” bältesläggning

Hälso- och sjukvård Psykiatrisk tvångsvård, lagen (1991:1128) om - LPT Avsaknad av lagstöd Tvångsmedel/tvångsåtgärder
Tillbaka till söka beslut