Tillbaka till söka beslut

Kan en arbetsförmedling kräva att en sökande skall skriva på svenska? Även fråga om formuleringen av ett sådant krav

Arbetsmarknad Förvaltningslagen (1986:223) Tolk/ översättning
Tillbaka till söka beslut