Tillbaka till söka beslut

Kommunala nämnder har inte registrerat (diariefört) allmänna handlingar i ärenden om färdtjänst. Fråga om registreringsskyldighet föreligger

Kommunikationsväsendet Sekretesslagen (1980:100). Socialtjänstlagen (1980:620). Diarieföring
Tillbaka till söka beslut