Tillbaka till söka beslut

Konsultmedverkan vid tillsättning av kommunala tjänster; fråga om insyn i handläggningen m.m. Även fråga om ett avsnitt i en personalhandbok inneburit en inskränkning av yttrande- och meddelarfriheten

Kommunal förvaltning Regeringsformen - RF Tryckfrihetsförordningen - TF Allmänna handlingar Tryck- och yttrandefrihet
Tillbaka till söka beslut