Tillbaka till söka beslut

Kontrollanter från Radiotjänst i Kiruna AB gjorde ett besök vid ett s.k. särskilt boende. Fråga om personal har kunnat lämna ut uppgifter till kontrollanterna om vilka av de boende som hade TV

Socialtjänst och LSS Sekretesslagen (1980:100). kapitel 7 paragraf 4 Sekretess
Tillbaka till söka beslut