Tillbaka till söka beslut

Kritik mot åklagare för dröjsmål med att ta ställning i åtalsfrågan i ett ärende vid Norrorts åklagarkammare i Stockholm

Det dröjde över två år från det att ett slutdelgivet förundersökningsprotokoll redovisades till åklagare till dess att åtal väcktes i ett ärende om grov trolöshet mot huvudman. Jag inledde därför förundersökning om tjänstefel. Efter förhör med den åklagare som ansvarat för handläggningen av ärendet lade jag ned förundersökningen eftersom åklagaren bl.a. uppgett att hon informerat dåvarande kammarchefen att hon inte hann med att fatta beslut i åtalsfrågan och då utlovats hjälp. – Kammarchefen har inget minne av att hjälp utlovats med det aktuella ärendet. Jag har inte funnit det meningsfullt att ytterligare försöka utreda orsaken till det missförstånd som tycks ha uppkommit. Jag riktar emellertid kritik mot såväl handläggande åklagare som kammarchefen för dröjsmålet.

Tillbaka till söka beslut