Tillbaka till söka beslut

Kritik mot bl.a. Polismyndigheten i Stockholms län för ett beslut att inte inleda förundersökning och för en missvisande beslutsmotivering

Polisväsendet Åklagarväsendet Rättegångsbalken - RB Beslut Beslutsmotivering, utformning av beslut Förundersökning
Tillbaka till söka beslut