Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Bromma stadsdelsnämnd i Stockholms kommun för brister i motiveringen av ett beslut om ekonomiskt bistånd

Socialtjänst och LSS Förvaltningslagen (1986:223) paragraf 20 Beslutsmotivering, utformning av beslut Bistånd
Tillbaka till söka beslut