Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Byggnadsnämnden i Ekerö kommun för handläggningen av anmälningar om olovlig byggnation m.m.

Plan- och byggnadsväsendet Förvaltningslagen (1986:223) Plan- och bygglagen (2010:900) - PBL Beslut Långsam handläggning Tillsyn
Tillbaka till söka beslut