Tillbaka till söka beslut

Kritik mot dels en åklagare för att en försvarare inte tilläts närvara vid ett inledande förhör med en person som delgavs misstanke om mord, dels en polismyndighet för att åklagarens direktiv inför förhöret inte vidarebefordrades till förhörsledarna

Polisväsendet Åklagarväsendet Europakonventionen - Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna Rättegångsbalken - RB Förhör Ombud/biträde/försvarare
Tillbaka till söka beslut