Tillbaka till söka beslut

Kritik mot en åklagare som i ett beslut att lägga ned en förundersökning angett att skälig misstanke kvarstod

Polisväsendet Åklagarväsendet Rättegångsbalken - RB Beslutsmotivering, utformning av beslut Förundersökning
Tillbaka till söka beslut