Tillbaka till söka beslut

Kritik mot en åklagare vid Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Gävle, för handläggningen av en brottsanmälan

Polisväsendet Åklagarväsendet Rättegångsbalken - RB Anmälan Beslut Beslutsmotivering, utformning av beslut Förundersökning
Tillbaka till söka beslut