Tillbaka till söka beslut

Kritik mot en åklagare vid Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Östersund, bl.a. för handläggningstiden i en förundersökning rörande brott mot tystnadsplikt m.m.

Polisväsendet Åklagarväsendet Rättegångsbalken - RB Förundersökning Långsam handläggning
Tillbaka till söka beslut