Tillbaka till söka beslut

Kritik mot en chefsrådman vid Helsingborgs tingsrätt för att inte ha hållit sammanträde i ett ärende om kontaktförbud

Åklagaren avslog två personers ansökningar om kontaktförbud. De överklagade besluten och begärde att tingsrätten skulle hålla sammanträde. Tingsrätten avslog dock överklagandena på handlingarna. JO konstaterar att det enligt lagen om kontaktförbud finns en ovillkorlig rätt till sammanträde i tingsrätten om en part begär det. Den ansvarige chefsrådmannen kritiseras för att lagen inte följdes.

Mot bakgrund av de frågor som ärendet väcker finner JO anledning att skicka en kopia av beslutet till regeringen.

Tillbaka till söka beslut