Tillbaka till söka beslut

Kritik mot en kommunal nämnd för handläggningen av ett ärende om handlingsutlämnande. Bland annat fråga om nämnden haft rätt att kräva betalning i förskott

Kommunal förvaltning Avgiftsförordningen (1992:191) Tryckfrihetsförordningen - TF Allmänna handlingar Avgift
Tillbaka till söka beslut