Tillbaka till söka beslut

Kritik mot en överförmyndare för handläggningen av en god mans begäran om försäljning av huvudmannens fastighetsandel m.m.

Överförmyndarväsendet Förvaltningslagen (1986:223) Föräldrabalken - FB Bemötande God man/förvaltare
Tillbaka till söka beslut