Tillbaka till söka beslut

Kritik mot en rådman för hur hon hanterat överläggningen i ett brottmål och för att hon skickat ett utkast till dom till nämndemännen med e-post

En tingsrätt höll huvudförhandling i ett brottmål och bestämde att domen skulle meddelas genom att hållas tillgänglig på domstolens kansli två veckor senare. Rätten beslutade enligt anteckningarna från sammanträdet dom men skulle återsamlas efter några dagar. Ordföranden ställde in det mötet och e-postade ett domsutkast till nämndemännen.

I beslutet gör JO uttalanden om bl.a. formerna för överläggning i brottmål och om ordförandens skyldighet att då gå igenom med nämndemännen vad rätten ska ta ställning till och vilka rättsregler som gäller. Hon drar slutsatsen att det planerade mötet för rättens ledamöter var en tilltänkt fortsatt överläggning. När ordföranden ställde in mötet och i stället skickade utkastet med deras domskäl till nämndemännen gick syftet med den fortsatta överläggningen om intet. Handläggningen fick karaktären av en skriftlig överläggning, vilket inte är tillåtet. Utskicket med e- post innebar dessutom en klar risk för att sekretessen för den ännu inte meddelade domen skulle röjas. JO kritiserar ordföranden för hanteringen.

Tillbaka till söka beslut