Tillbaka till söka beslut

Kritik mot en rådman vid Blekinge tingsrätt för bristfällig utformning av domskälen i en brottmålsdom

Allmänna domstolar Europakonventionen - Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna Rättegångsbalken - RB Beslutsmotivering, utformning av beslut Dom/domskäl

Tingsrätten har formulerat sina domskäl så knapphändigt att det inte går att bedöma om domslutet är riktigt. Tingsrättens ordförande får kritik.

Tillbaka till söka beslut