Tillbaka till söka beslut

Kritik mot en rådman vid Västmanlands tingsrätt med anledning av handläggningen av två brottmål och två ärenden

Allmänna domstolar Rättegångsbalken - RB Tingsrättsinstruktion, förordningen (1996:381) med Förhandling/ sammanträde Långsam handläggning Tjänstefel/tjänsteförseelse/disciplinpåföljd
Tillbaka till söka beslut