Tillbaka till söka beslut

Kritik mot en rådman vid Västmanlands tingsrätt med anledning av handläggningen av två tvistemål

Allmänna domstolar Rättegångsbalken - RB Avsaknad av lagstöd Långsam handläggning Tjänstefel/tjänsteförseelse/disciplinpåföljd
Tillbaka till söka beslut