Tillbaka till söka beslut

Kritik mot en socialnämnd för handläggningen av framställningar om att få ta del av allmänna handlingar, bl.a. för att nämndens beslut avsett en annan handling än den som avsågs med framställningen

Socialtjänst och LSS Sekretesslagen (1980:100). Tryckfrihetsförordningen - TF Allmänna handlingar Beslut
Tillbaka till söka beslut