Tillbaka till söka beslut

Kritik mot en tingsfiskal vid Södertälje tingsrätt för handläggningen av ett tvistemål och mot tingsrätten för fel vid expediering av handlingar till JO

Tingsrätten skrev av ett tvistemål på grund av kärandens återkallelse utan att ge svaranden tillfälle att yrka att målet skulle prövas och begära ersättning för rättegångskostnader. Den tingsfiskal som ansvarade för handläggningen kritiseras. När JO begärde handlingar från tingsrätten skickade tingsrätten bl.a. ett utkast till dom. Tingsrätten kritiseras för det.

Tillbaka till söka beslut