Tillbaka till söka beslut

Kritik mot en tingsrätt för dess handläggning av en fråga om häktning på rättens eget initiativ

Allmänna domstolar Rättegångsbalken - RB Frihetsberövande Förhandling/ sammanträde
Tillbaka till söka beslut