Tillbaka till söka beslut

Kritik mot ett universitet angående handläggningen av en begäran om skadestånd. Fråga om tillämpningen av förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten

Utbildning ,forskning, studiestöd Behörighet
Tillbaka till söka beslut