Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Förvaltningsrätten i Stockholm för handläggningen av en begäran om att få ta del av omhändertaget material i ett mål om undantagande av handlingar från revision

I ett mål om undantagande av handlingar i enlighet med lagen om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet begärde Skatteverkets motpart – ett aktiebolag – att få ta del av handlingarna, i första hand genom att de kopierades alternativt att bolaget skulle få gå igenom handlingarna på plats. Förvaltningsrätten gav bolaget tillfälle att gå igenom handlingarna i förvaltningsrättens lokaler vid ett möte där även Skattemyndigheten var närvarande. I beslutet diskuteras:
– bolagets rätt att få del av handlingarna,
– den rättsliga karaktären av mötet, och
– hur förvaltningsrätten skötte mötet.

Tillbaka till söka beslut