Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Gotlands tingsrätt för att inte ha uppmärksammat en fråga om åtalspreskription

En åklagare väckte åtal för brott som skulle preskriberas en dryg månad senare. Trots det utfärdades inte stämning utan dröjsmål och tingsrätten skickade stämning och kallelse till den tilltalade i ett vanligt brev med delgivningskvitto. JO kritiserar tingsrätten för sin inledande hantering av stämningsansökan och för att försöken att delge den tilltalade fortsatte efter att brotten preskriberats.

Tillbaka till söka beslut